PARABOX

Stowarzyszenie Dragon Kraków Paraboxing zostało powołane 21 stycznia 2020 roku. Naszym głównym celem jest rozwój kultury fizycznej, rozwój osobisty, współzawodnictwo, integracja i organizacja działań potrzebnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. Nasze główne działania skupiają się na prowadzeniu bezpłatnych zajęć sportowych mających na celu promocję aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans w dostępie do sportu oraz kształtowanie zdolności ruchowych. Zależy nam na tym, żeby zwiększać wiarę młodych sportowców we własne możliwości oraz rozwijać zdolności interpersonalne. Chcemy pokazywać że pomimo trudności każdy może spełniać marzenia i osiągnąć sukces.

GDZIE DZIAŁAMY?

Zajęcia sportowe są prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 3. ul. Praska 64 Kraków. Treningi grupowe odbywają się pięć razy w tygodniu, prowadzimy również treningi indywidualne i bierzemy udział w zawodach. Dodatkowo prowadzimy szkolenia z obsługi i „savoir vivre” osób z niepełnosprawno ściami, seminaria z paraboksu oraz kursy dla trenerów, warsztaty z aktywizacji i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zajęcia w szkołach jako motywacja dla młodzieży i sport przeciw uzależnieniom. Dodatkowo zapewniamy naszym podopiecznym integrację społeczną, obozy, wyjazdy oraz dostęp do wydarzeń kulturalnych. Rozwijamy wolontariat.

INTEGRACJA

NASZE GŁÓWNE CELE

Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, szerzenie postaw akceptacji i otwartości wobec osób z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans w dostępie do kultury, edukacji i sportu.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Nasi zawodnicy każdego roku wykazują się dużym zaangażowaniem i biorą udział w licznych walkach, wydarzeniach i akcjach charytatywnych. Na naszym koncie mamy już wiele owocnych współprac oraz sukcesów. W Czeskiej Pradze odbyły się pierwsze, historyczne, międzynarodowe walki w formule boks na wózkach. Rękawice podjęło dwóch Polaków i Czechów. Do Polski wróciliśmy z Międzynarodowym Mistrzostwem Czech.

Nasi Partnerzy

izabudowy.pl

Stowarzyszenie Dragon Kraków
Paraboxing
ul. Zakrzowiecka 49/2
30-376 Kraków
KRS: 0000823387
NIP: 6762576701